Kurzy

Filters
Reset
Reset
Obsluha retazovej motorovej pily ina cinnost - Global Education Centre
Akreditované kurzy, Odborné kurzy, Pilčícky kurz

Obsluha reťazovej motorovej píly – iná činnosť

150,00 

Obsluha reťazovej motorovej píly – iná činnosť

Príprava je určená pre osoby, ktoré potrebujú získať odbornú spôsobilosť na obsluhu ručnej motorovej píly pri inej činnosti ako spilovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom pri ťažbe. Napr. stavba krovu, stolárska činnosť v stolárskych dielňach, práca s drevom v manipulačných skladoch, tesárskych dielňach, pre priečne skracovanie dreva, drobnú preriezku a iné.

Trvanie kurzu: 24 VH
Zistiť viac
Contact Icon