Náš najväčší priateľ ale i nepriateľ sú naše myšlienky. Záleží len na tom ako s nimi dokážeme pracovať.
TOP