Základom každej zmeny je identifikovať problém a mať potrebu zmeniť ho.
TOP