Kraniosakrálna terapia

Kraniosakralna terapia - Global Education Centre

Prečo študovať kraniosakrálnu terapiu u nás?

Tu sú niektoré úvahy, ktoré by vám mohli pomôcť rozhodnúť sa:

 • Je značný kvalitatívny rozdiel medzi informáciou, ktorú si prečítame a ktorú prežijeme, precítime. To je dôvod prečo sa naučíte precítiť kraniosakrálnu pulzáciu a jej reguláciu najprv na svojom vlastnom tele.
 • Skúsenosť precítenia vlastného jemného rytmu tela potom uľahčí pocítiť kraniosakrálnu pulzáciu na niekom druhom.
 • Pred štúdiom je dôležité zvážiť obsah seminára. Výuka troch na seba nadväzujúcich častí prebieha v niekoľkomesačných intervaloch, ktoré sú ideálne na to, aby študujúci mohli praktikovať a integrovať svoje zručnosti predtým ako sa naučia nové zručnosti.
 • Spôsob výuky u nás minimálne narúša každodenný pracovný život (z troch dní je len jeden deň pracovný).

Obsah výuky:

Kurz má dve časti – teoretickú a praktickú. Teórii sa budeme venovať najmä v piatok v 1. úrovni výuky a následne ďalšie konkrétne teoretické informácie priebežne pred praktizovaním jednotlivých učebných častí.

V teoretickej časti sa dozviete:

 • čo je to kraniosakrálna terapia a niečo z jej histórie,
 • hlavné princípy, s ktorými táto metóda pracuje a vysvetlíme si čo znamenajú pojmy – kraniosakrálny rytmus a s ním súvisiaca anatómia, kľudový bod, fascia a príčiny jej pnutia, vnútorná múdrosť, energetická cysta, ako vzniká a ako sa rozpúšťa, naučíte sa zmysel regulácie kraniosakrálnej pulzácie, kraniálne dýchanie, súvislosť medzi rovinou fyzickou a somatickou, terapeutická prítomnosť podstate a technikách palpácie,
 • o technike slúžiacej k nenásilnému rozpúšťaniu fyzických blokov a odstráneniu uzamknutých emócií prostredníctvom navodenia stavu hlbokej relaxácie a uvoľnenia, ktorá vedie k spusteniu reťazca samoliečebných ozdravných procesov a mechanizmov,
 • prečo a ako vznikajú energetické cysty,
 • o technikách a dôležitosti uzemnenia.

V praktickej časti:

 • naučíte sa pracovať s jemným rytmom tela, pasívnu a aktívnu palpáciu.
 1. úroveň:
 • „počúvanie“ KS rytmu a navodenie kľudového bodu na sebe a na druhej osobe
 • technika udržania pozornosti a vnímania
 • diagnóza a ošetrenie miechovej trubice
 • práca na panvovom dne a jeho kĺboch, bránici, ramenách, krku a šiji
 • manuálne ošetrenie atlanto-occipitálneho spojenia
 1. úroveň
 • opakovanie skúseností obsahu kurzu 1. úrovne
 • práca na dolnej čelusti a jej kĺboch
 • Sutherlandov dotyk a manuálne uvoľnenie všetkých lebečných kostí jednotlivo
 • jemná manuálna technika uvoľnenia mozgových membrán
 • technika tzv. „unwinding“ – „rozmotávanie“ tkanív
 • opakovanie obsahu kurzu 1. a 2. úrovne
 1. úroveň
 • rozšírené ošetrenie sfenobazilárneho kĺbu a jeho dysfunkcií
 • ošetrenie a práca s kosťami tvárovej časti lebky
 • ošetrenie tvrdého a mäkkého podnebia
 • ošetrenie kostí očnej jamky
 • ošetrenie chrupu a jednotlivých zubov
 • somato-emocionálne uvoľnenie, vyhľadanie a ošetrenie tzv. „energetických cýst“
 • terapeutický rozhovor
 • KST ošetrenie podľa desaťbodového protokolu Dr. Upledgera

Pre koho je kurz určený:

Kurz je pre ľudí, ktorých takáto práca zaujíma, ktorí chcú na sebe pracovať a oboznámiť sa hlbšie s tým ako pracuje ich „vnútorný lekár“ a ktorí by sa chceli naučiť nové ozdravné techniky. Kurz môžu absolvovať aj tí, ktorí majú doma niekoho kto potrebuje takéto ošetrenia a terapeut je ďaleko či z iných dôvodov nemôže absolvovať terapie. KST je veľmi vhodná pre masérov alebo fyzioterapeutov. Po ukončení kurzu každý účastník dostane certifikát – osvedčenie o jeho absolvovaní.

Časový plán:

 • Sobota: 09.30 – 16.30

Možnosť absolvovať kurz v Poprade.

Registrovať sa môžete na: office@global-education.sk


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  250 €
  Forma výučby: skupinová
  Rozsah kurzu: 3 dni
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: nadstavbový
  Doklad: Certifikát o absolvovaní
  Miesto konania: Košice
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon