Kurz účtovník

Kurz uctovnik - Ekonomia a uctovnictvo - Global Education Centre

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom projektu RE-PAS!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Obsah kurzu:

 • Kurz je určený predovšetkým pre ľudí, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti účtovníctva.
 • Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal samostatne účtovať na základe princípov jednoduchého a podvojného účtovníctva a aby dokázal samostatne spracúvavať mzdy.
 • Podmienkou pre prihlásenie sa na kurz je ukončené stredoškolské vzdelanie.
 • Kurz prebieha v prezenčnej forme v rozsahu 255 hodín.
 • Kurz prebieha aj pomocou PC ekonomického programu.

Modul 1 – Jednoduché účtovníctvo je zameraný na oblasť:

 • spracovania účtovníctva uvedeného v zákone o účtovníctve a iných príslušných noriem,
 • postupov účtovania podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • spracovania interných dokladov, interných smernic a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky,
 • riadenia systému a zásad organizácie účtovných prác, vedenia peňažného denníka, vystavovania účtovných dokladov,
 • vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní.

Modul 2 – Podvojné účtovníctvo je zameraný na oblasť:

 • zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva,
 • ustanovenia a princípy definované v zákone o účtovníctve,
 • postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľské subjekty účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,
 • vypracovanie interných dokladov, interných smerníc a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky,
 • vypracovanie systémov a zásad organizácie účtovných prác,
 • zaúčtovanie účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh, v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vystavovania účtovných dokladov, vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní.

Modul 3 – Mzdy a personalistika je zameraný na oblasť:

 • Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov v aktuálnom znení.
 • Oblasť problematiky týkajúcej sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného procesu, vymeriavacieho základu, sadzieb poistného.
 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd, komplexné spracovanie mzdovej agendy, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  1100€
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 255 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: akreditovaný
  Doklad: Akreditácia MŠ SR/3403/2015/88/1
  Miesto konania: Košice, Považská Bystrica, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon