Kurz zarastené nechty a šponovanie nechtov pomocou rôznych druhov špon – (Combiped/Podofix/BS sponge)

Kurz zarastene nechty a sponovanie nechtov pomocou roznych druhov spon - nadstavbove kurzy - Global Education Centre

Charakteristika školenia:

 • Cieľom kurzu je pochopiť a riešiť problematiku zarastajúceho nechtu pomocou niekoľko druhov metód ošetrení a pomocou aplikácií nechtových špon – rôzne druhy (Podofix/Combiped/BS sponge).

Teoretická časť: 

 • stavba nechtu
 • zoznámenie sa s tvarmi nechtov, ktoré zvyknú zarastať
 • mechanické ošetrenie zarastania
 • druhy tamponád
 • prídavné produkty
 • tejpovanie
 • druhy šponovacích systémov
 • správny výber špony podľa typu nechtu

Praktická časť:

 • praktické ukážky na modeli, aplikácia šponovacích systémov účastníkov navzájom

Čo je potrebné doniesť so sebou?

 • Pohodlné biele oblečenie na prezlečenie a vlastný pedikérsky set
 • Prezuvky.
 • Písacie potreby.

Modelku na ktorej budete vykonávať praktický nácvik, alebo Vám ju zabezpečíme my, je potrebné nás upozorniť vopred.

O všetko pre Vašu spokojnosť a čo najlepší dojem z kurzu sa radi postaráme my.

V rámci kurzovného je k dispozícii materiál s ktorým na kurze pracujete, profesionálny a individuálny prístup lektorky ku každému poslucháčovi kurzu zvlášť.

Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál, s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti pedikúry, lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

Podľa dohody v skupine.

 • Teoretická časť: prebieha formou prednášok a konzultácii
 • Praktická časť: účastníci kurzu nadobúdajú zručnosti v jednotlivých úkonoch a následne si praktickým nácvikom na figurantoch tieto zručnosti zdokonaľujú

Cena kurzu: 250 €

Cena školenia je za skupinový kurz!

Individuálny kurz je možné absolvovať za dohodnutých podmienok.

Rozsah kurzu: 1 deň

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Osvedčenie nie je úplnou ani čiastočnou kvalifikáciou!
 • Úplnú kvalifikáciu vydáva len inštitúcia schválená MŠVVaŠ SR a to po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti (Živnostenská komora SR, SŠ) na ktorú sa môže prihlásiť len úspešný absolvent akreditovaného kurzu – Pedikér / Pedikérka – 284 VH.

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností? Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme!

Ponúkame Vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning „Ako si získať a udržať klienta“;
 • bezplatné marketingové poradenstvo; • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné školenia na najvyššej úrovni

Aj po ukončení kurzu Vám naďalej poskytujeme starostlivosť, poradenstvo a snahu pomôcť nájsť svoju cestu v živote v podobe školení, workshopov mnoho ďalších užitočných informáciách, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi. Rozhodnite sa pre kurz Šponovanie nechtov na nohách u nás a my Vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup…

Príďte k nám a nikdy neoľutujete!

Dôležité upozornenie!

Samotný kurz, bez predchádzajúcej úplnej odbornej kvalifikácie Pedikér / Pedikérka,  Vás neoprávňuje pracovať ako Pedikér / Pedikérka, ani ponúkať službu. Neoprávňuje Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná úplná odborná spôsobilosť v odbore Pedikúra a príbuzných odborných spôsobilosti (SŠ VŠ), alebo absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR  – Pedikér / Pedikérka – 284 VH, ako aj vykonaním skúšky na overenie úplnej odbornej spôsobilosti – tzv. živnostenská skúška. Kvalifikáciu Pedikér / Pedikérka je možné absolvovať v našom vzdelávacom centre Global Education Centre!

+

Pre koho je tento kurz určený?

+

Ktoré činnosti môžem vykonávať bez absolvovania akreditovaného kurzu v rámci pracovnej zmluvy alebo živnostenského oprávnenia?

+

Aké možnosti môžem využiť, ak som evidovaný uchádzač o zamestnanie - nezamestnaný - v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny?

+

Aké projekty absolvovania kurzov prostredníctvom Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny môžem využiť?

+

Aké možnosti môžem využiť ak som zamestnaný, ale chcem si zvýšiť kvalifikáciu absolvovaním takéhoto kurzu?

+

Aké sú podmienky uchádzača o príspevok na jednotlivé projekty UPSVaR?

+

Aké možnosti môžem využiť ak som odídenec z Ukrajiny?

+

Môžem po ukončení nadstavbového kurzu zarastené nechty a šponovanie nechtov pomocou rôznych druhov špon - (Combiped/Podofix/BS sponge) vykonávať pracovnú činnosť alebo podnikateľskú činnosť?

+

Čo je potrebné si priniesť na kurz?

+

Čo je skúška odbornej spôsobilosti / živnostenská skúška?

+

Čo získam po absolvovaní kurzu?

+

Ako často prebieha kurz?

+

Kde získam potrebné informácie a poradenstvo ak chcem začať podnikať?


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  250 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 1 deň
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: nadstavbový
  Doklad: Certifikát o absolvovaní
  Miesto konania: Košice, Považská Bystrica
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon