Lektorský kurz

Lektorsky kurz - Global Education Centre

Ste odborník vo svojej oblasti, chcete učiť dospelých, ale nemáte pedagogické vzdelanie? Chcete učiť oblasť BOZP alebo PO a potrebujete na Národný Inšpektorát práce dokladovať absolvovanie lektorského kurzu?

Príďte k nám a my vám pomôžeme. Ponúkame vám kurz Lektor – andragogické / lektorské minimum. Kurz je akreditovaný MŠ SR.

Ako kurz prebieha?

Kurz prebieha dištančnou formou. Obsahuje 100 VH – z toho 48 hodín priama výučba a 52 hodín samoštúdium pod dohľadom lektora.

Priama výučba bude prebiehať  počas piatich stretnutí (sobota, alebo iný deň podľa dohody v skupine).

Kurz je prakticky orientovaný, zameraný nielen na získanie nových vedomostí, ale predovšetkým na osvojenie si nových lektorských zručností. Súčasťou kurzu je aj tréning komunikačných zručností a nácvik lektorských vystúpení, čo predovšetkým začínajúcim lektorom  pomôže zbaviť sa trémy a odbúrať obavy z vystúpenia pred skupinou.

Čo sa u nás naučíte? Aké zručnosti si osvojíte? 

 • zákonitostí vo vzdelávaní dospelých, zaujať účastníkov, získať si ich dôveru a uvoľniť atmosféru v skupine
 • vhodne voliť a používať metódy spoznávania účastníkov na začiatku vzdelávacieho procesu
 • vytvoriť Analýzu vzdelávacích potrieb a následne pripraviť vzdelávací program v súlade s potrebami a očakávaniami účastníka a v súlade s cieľom vzdelávania
 • pripraviť si systematicky primeraný a správne didakticky transformovaný obsah a stanoviť ciele vzdelávania
 • skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
 • ovládať diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých
 • používať moderné vzdelávacie metódy
 • používať efektívne komunikačné techniky a techniky seba-presadzovania
 • zbaviť sa trémy,  dokázať riešiť konfliktné situácie,  zvládnuť náročných a konfliktných účastníkov
 • zvoliť si vhodný štýl výučby a zatraktívniť svoj lektorský prejav
 • používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie akreditované MŠ SR.

Cena kurzu:

Cena kurzu pre samoplatcov / zľava…………………………. 300 €

Extra zľavy pre samoplatcov:

5%  ženy na MD, nezamestnaní v evidencii  ÚP, ZŤP, študenti ………………………………. 285 €

10%  pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz ……………………………………… 270 €

Zľavy pre Odídencov – Ukrajina ………………………………………………………………………. 285 €

V cene kurzu je zahrnutá organizácia celého kurzu + študijné materiály.

V prípade, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie  t. j. nezamestnaný – UoZ, a záujemca o zamestnanie t. j. zamestnaný – ZoZ na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, je možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu – vzdelávaj sa!

V prípade, ak ste odídenec z Ukrajiny je možné  prostredníctvom Úradu práce, preplatiť aj 100% z ceny kurzu!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Možnosť online výučby!

Možnosť zakúpenia balíka kurzov: výhodná zľava

 1. Lektor:  akreditovaný MŠ SR
 2. Rétorika – Rečový prejav
 3. Koučovací prístup vo vedení ľudí


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  Od – 400 – do 600 €
  Forma výučby: individuálna, prezenčná, skupinová
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: MŠVVaŠ SR /3304/2022/54/7
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Neurografika
  Osobnostný rozvoj

  Neurografika

  250,00 

  Neurografika

  Neurografika je tvorivá transformačná metóda pre prácu so svojim psychickým stavom a svojim vnútorným svetom. Neurografika – nástroj, ktorý umožňuje: Vyrovnať hladinu stresu a spracovať negatívne emócie Zlepšiť fyzické zdravie a…
  Zistiť viac
  Contact Icon