Obsluha reťazovej motorovej píly – ťažba

Obsluha retazovej motorovej pily tazba - Global Education Centre

Pre koho je príprava určená ?

Príprava je určená pre osoby, ktoré potrebujú získať odbornú spôsobilosť na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva. Jedná sa o obsluhu ručnej reťazovej motorovej píly pri ťažbe, spiľovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách.

Ťažba je práca pozostávajúca zo spilovania (výrubu) stromov, spracovania vývratov, zlomov a polomov, uvoľňovania zavesených stromov a podpílených stromov, odvetvovania a odkôrovania stromov a skracovania dreva (drevo je spílený strom, odvetvený strom, kmeň a sortimenty dreva určené na ďalšie spracovanie alebo použitie).

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy ? 

Účastník odbornej prípravy po absolvovaní odbornej prípravy a po úspešnom zvládnutí skúšok získa preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva.

Uvedený preukaz oprávňuje tieto osoby obsluhovať motorovú pílu pri ťažbe dreva.

Chcem sa prihlásiť na túto prípravu – musím spĺňať nejaké podmienky ? 

Podmienky pre absolvovanie tejto prípravy sú stanovené § 16 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uchádzač musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý (potvrdenie od lekára).

Ako dlho príprava trvá a na čo je zameraná ?

Doba trvania kurzu je 64 vyučovacích hodín, z toho 24 hod., v teoretickej časti a 40 hod. na praktickú prípravu.

Teoretická časť prípravy vysvetľuje:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
 • kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
 • zásady poskytovania prvej pomoci.

Praktická časť prípravy pozostáva z nasledovných častí:

 • zvislé a kombinované rezy,
 • ťažba dreva v poraste,
 • manipuláciu s drevnou hmotou.

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Je súčasťou odbornej prípravy aj záverečná skúška ?

Áno. Po absolvovaní odbornej prípravy je absolventom vydaný preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva.

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť ?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.

Možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ – uchádzač o zamestnanie – t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu – ZoZ!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

+

Pre koho je príprava určená?

+

Aké možnosti môžem využiť, ak som evidovaný uchádzač o zamestnanie - nezamestnaný - v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny?

+

Aké projekty absolvovania kurzov prostredníctvom Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny môžem využiť?

+

Aké možnosti môžem využiť ak som zamestnaný, ale chcem si zvýšiť kvalifikáciu absolvovaním takéhoto kurzu?

+

Aké sú podmienky uchádzača o príspevok na jednotlivé projekty UPSVaR?

+

Aké možnosti môžem využiť ak som odídenec z Ukrajiny?

+

Chcem sa prihlásiť na prípravu – musím spĺňať nejaké podmienky?

+

Ako dlho príprava trvá a na čo je zameraná?

+

Čo získam absolvovaním prípravy?

+

Je súčasťou odbornej prípravy aj záverečná skúška?

+

Ako sa dá na prípravu prihlásiť?


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  200 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 64 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: akreditovaný
  Doklad: Akreditácia MV SR - NIP/VVZ-0286/13-10.2
  Miesto konania: Košice
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon