Podvojné účtovníctvo

Podvojne uctovnictvo - Ekonomia a uctovnictvo - Global Education Centre

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom projektu RE-PAS!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Obsah kurzu:

 • účtovať v sústave podvojného účtovníctva – ručne aj v účtovnom softvéri,
 • viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník a hlavnú knihu,
 • zostavovať účtovnú uzávierku, účtovné výkazy a daňové priznania,
 • aké sú tvorby syntetickej a analytickej evidencie,
 • správne archivovať účtovné doklady a písomnosti.

Modul 2 – Podvojné účtovníctvo je zameraný na oblasť:

 • zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva,
 • ustanovenia a princípy definované v zákone o účtovníctve,
 • postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľské subjekty účtujúcich v sústave podvojného
  účtovníctva,
 • vypracovanie interných dokladov, interných smerníc a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky,
 • vypracovanie systémov a zásad organizácie účtovných prác,
 • zaúčtovanie účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh, v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vystavovania,
 • účtovných dokladov, vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  500 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 160 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: akreditovaný
  Doklad: Akreditácia MŠ SR/3403/2015/88/1
  Miesto konania: Košice, Považská Bystrica, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon