Pracovník v obchode – Hygienické zásady v obchode a službách

Pracovnik v obchode Hygienicke zasady v obchode a sluzbach - Global Education Centre

Láka vás práca v oblasti obchodu a služieb ale nemáte adekvátne vzdelanie? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!

Príďte k nám a my vám radi pomôžeme. Ponúkame vám  kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Naučíme vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalosti!

Profil absolventa:

Absolvent modulu pozná zásady osobnej hygieny, hygieny a dekontaminácie pracoviska a potravín, opatrenia proti prenosným chorobám, hygienické požiadavky pri manipulácii s potravinami, systém správnej výrobnej praxe HACCP, legislatívne predpisy v zariadeniach o ľudské telo, požiadavky na prevádzku zariadení v starostlivosti o ľudské telo, pracovné postupy, pracovné nástroje a prípravky používané v zariadeniach, prevádzkový poriadok v zariadeniach, zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo a opatrenia voči nim, infekčné zdravotné riziká, neinfekčné zdravotné riziká, prístroje a vybavenie zariadení starostlivosti o ľudské telo, dekontamináciu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Čo sa u nás naučíte?

 1. Zásadám osobnej a prevádzkovej hygieny pri práci s potravinami a predpisom správnej výrobnej praxe HACCP (osobná hygiena a jej význam, zásady hygieny pracoviska, hygienické požiadavky pri manipulácii s potravinami, Systém HACCP, pracovné oblečenie, jeho udržiavanie a jeho výmena, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).
 1. Hygienickým zásadám v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (zariadenia starostlivosti o ľudské telo, legislatívne predpisy v zariadeniach o ľudské telo, zdravotná a odborná spôsobilosť na vykonávanie EPI, dekontaminácia v zariadenia starostlivosti o ľudské telo – mechanická očista, dezinfekcia, sterilizácia atď.).

A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás…

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál, s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodín.

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR – Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1.

Príďte na kurz a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobre priateľstva, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup…

V prípade, ak ste evidovaný na Úrade práce, teraz je možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom  projektu RE-PAS!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Pracovnik v obchode Riadenie a ekonomicka cinnost podniku - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  360,00 

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  Absolvent modulu pozná základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, ekonomickú stránku činnosti podniku, personálnu činnosť podniku, odbytovú činnosť podniku a riadenie podniku. Ovláda základnú daňovú sústavu, bankovú sústavu a poisťovníctvo, kúpno-predajne vzťahy, založenie firmy a vytvorenie podnikateľského plánu.

  Trvanie kurzu: 96 VH
  Zistiť viac
  Pracovnik v obchode Propagacna cinnost v oblasti obchodu a sluzieb - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  550,00 

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  Absolvent modulu pozná základné pojmy a nástroje predajnej propagácie v oblasti obchodu a služieb, druhy a využite propagačných materiálov, možnosti aranžovania a spôsoby podpory predaja. Ovláda predajné zručnosti, prácu s aranžérskymi materiálmi, je schopný samostatne pripraviť propagačnú akciu v oblasti obchodu a služieb.

  Trvanie kurzu: 120 VH
  Zistiť viac
  Contact Icon