Pracovník v obchode – Logistika, skladové hospodárstvo a práca s registračnou pokladňou

Pracovnik v obchode Logistika skladove hospodarstvo a praca s registracnou pokladnou - Global Education Centre

Láka Vás práca v oblasti Logistiky, skladového hospodárstva a práce s registračnou pokladňou, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám kurz Logistiky, skladového hospodárstva a práce s registračnou pokladňou na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolvent modulu pozná základy logistiky a riadenia logistických reťazcov a obchodné techniky. Ovláda prácu obchodných a skladových systémov, prácu s registračnou pokladňou jej periférnymi zariadeniami a skladovým hospodárstvom.

Čo sa u nás naučíte?

 1. Druhom podnikovej logistiky.
 1. Logistiku zásobovania.
 1. Kľúčovým logistickým činnostiam (ako riadiť stav zásob, ako manipulovať s materiálom, vybavovať objednávky, skladovať materiál atď.).
 1. Prvkom a subjektom logistického reťazca (aké sú štruktúry logistického reťazca, obchodné procesy, ako riadiť procesy atď.)
 2. Logistickým funkciám a operáciám (aké súlogistické funkcie vo výrobných podnikoch, obchodných organizáciách (viacstupňových), a v zasielateľských (dopravných) podnikoch).
 1. Rozlišovať vzťahy logistických činností a logistických nákladov (princípy skladovacích nákladov, nákladov na vybavovanie objednávok a informačných systémov atď.).
 1. Robiť inventarizáciu (vytvárať skladové karty, príjemky na sklad/výdajky zo skladu, objednávky, tvoriť faktúry, dodacie listy, archivovať doklady skladového hospodárstva, robiť inventarizáciu v sklade atď.).
 1. Pracovať so skladovým softvérom (vedieť evidovať tovar, materiál, služby, záruky, šarže a výrobné čísla, sledovať reklamácie a opravy, predávať tovar cez internet, automatický objednať zásoby atď.).
 1. Robiť administratívu a korešpondenciu skladového hospodárstva (ako vyplňovať tlačiva, formuláre a písomností obsahovo zamerane na skladové hospodárstvo a obchodnú korešpondenciu, pracovať s prostriedkami evidenčnej techniky, vedieť robiť plánovacie tabule, organizačné a manipulačné pomôcky, vystavovať a čítať pracovne doklady (príjemka, výdajka, faktúra, skladové karty, závesné štítky, evidencia DPH pri nákupe a predaji, atesty, vyplnenie reklamačných listov a vybavenie reklamácií); objednávať tovar, pripravovať obchodné zmluvy, požiadavky, vyberať vhodného dodávateľa, pracovať s katalógmi, ponukovými listami, odoberať tovar od dodávateľov).
 2. Pracovať s registračnou pokladňou.

A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás…

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál, s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu: 100 vyučovacích hodín.

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR – Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1.

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup…

V prípade evidencie na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny – ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných, ako aj zamestnaných, cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  350 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 100 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Pracovnik v obchode Riadenie a ekonomicka cinnost podniku - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  360,00 

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  Absolvent modulu pozná základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, ekonomickú stránku činnosti podniku, personálnu činnosť podniku, odbytovú činnosť podniku a riadenie podniku. Ovláda základnú daňovú sústavu, bankovú sústavu a poisťovníctvo, kúpno-predajne vzťahy, založenie firmy a vytvorenie podnikateľského plánu.

  Trvanie kurzu: 96 VH
  Zistiť viac
  Pracovnik v obchode Propagacna cinnost v oblasti obchodu a sluzieb - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  550,00 

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  Absolvent modulu pozná základné pojmy a nástroje predajnej propagácie v oblasti obchodu a služieb, druhy a využite propagačných materiálov, možnosti aranžovania a spôsoby podpory predaja. Ovláda predajné zručnosti, prácu s aranžérskymi materiálmi, je schopný samostatne pripraviť propagačnú akciu v oblasti obchodu a služieb.

  Trvanie kurzu: 120 VH
  Zistiť viac
  Contact Icon