Pracovník v obchode – Obchodná administratíva, aplikovaná informatika v obchode a v službách

Pracovnik v obchode Obchodna administrativa aplikovana informatika v obchode a v sluzbach: - Global Education Centre

Láka Vás práca v oblasti obchodnej administratívy, aplikovanej informatiky v obchode a v službách, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolvent modulu pozná písomný styk, platobný styk, zamestnanecké písomnosti, vnútropodnikové písomnosti. Ovláda obchodnú korešpondenciu, administratívne práce s využitím PC, tvorbu textovej a grafickej reklamy, písomnosti z oblasti nákupu a predaja.

Čo sa u nás naučíte?

 1. Význam písomného styku (rozdelenie písomností, obchodné listy, zásady štylizácie, formáty obálok, úvod do štylizácie, výskum trhu, čo je kúpna zmluva, pokladničná potvrdenka, záručný list atď.).
 1. Platobný styk (druhy platobného styku, doklady používané pri jednotlivých formách platobného styku, praktické prevedenie na PC).
 1. Zamestnanecké písomnosti (žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a dotazník, pracovná zmluva, osobné listy, blahoprajný, ďakovný a ospravedlňujúci list, sústrastný list atď.).
 1. Organizácia písomného styku (organizácia písomného styku, vybavovanie písomností, spisový poriadok, spisový plán, príjem písomností a ich triedenie, označovanie a zapisovanie písomností, obeh písomností, podpisovanie písomností, odosielanie, ukladanie a vyraďovanie písomností, praktické prevedenie na PC atď.).
 1. Vnútropodnikové písomnosti (príkazy, smernice, obežníky, interné oznamy, pozvánky na poradu, prezenčná listina, kniha prianí a sťažností, pošta, druhy zásielok, povolená hmotnosť a rozmery zásielok, telegramy, náležitosti telegramov, potvrdenie atď.).
 2. Návrh obchodnej propagácie na PC (charakteristika programu Power Point, štruktúra prezentácie, vytvorenie prezentácie, úprava textu, clipart, fotografia, videoklip, animácia textu, finalizácia prezentácie (záver, zobrazenia pre prezentujúceho, podoby prezentácie), vlastné záverečné projekty propagácie).
 3. Textový návrh písomností v obchodnom styku na PC (úprava užívateľského prostredia, vloženie a odstránenie panelu s nástrojmi, ich presun, pridanie príkazov, odobratie príkazov z panelu, vyhľadanie konkrétne naformátovaného textu, ako dosiahnuť v jednom dokumente rôzne nastavenia strán (orientácie, okrajov, orámovania a pod.), obsah dokumentu atď.).
 4. Programové využitie administratívnej korešpondencie v obchodnom styku na PC (Využitie programu S3 Money, MS EXCEL, v obchodnom styku, Využitie programu MC EXCEL v administratívnej činnosti,

A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás…

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme Vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu: 104 vyučovacích hodín.

Čo získate po ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR.

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup…

V prípade evidencie na Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny – ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných, ako aj zamestnaných, cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  450,00 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 104 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Pracovnik v obchode Riadenie a ekonomicka cinnost podniku - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  360,00 

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  Absolvent modulu pozná základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, ekonomickú stránku činnosti podniku, personálnu činnosť podniku, odbytovú činnosť podniku a riadenie podniku. Ovláda základnú daňovú sústavu, bankovú sústavu a poisťovníctvo, kúpno-predajne vzťahy, založenie firmy a vytvorenie podnikateľského plánu.

  Trvanie kurzu: 96 VH
  Zistiť viac
  Pracovnik v obchode Propagacna cinnost v oblasti obchodu a sluzieb - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  550,00 

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  Absolvent modulu pozná základné pojmy a nástroje predajnej propagácie v oblasti obchodu a služieb, druhy a využite propagačných materiálov, možnosti aranžovania a spôsoby podpory predaja. Ovláda predajné zručnosti, prácu s aranžérskymi materiálmi, je schopný samostatne pripraviť propagačnú akciu v oblasti obchodu a služieb.

  Trvanie kurzu: 120 VH
  Zistiť viac
  Contact Icon