Pracovník v obchode – Organizačné členenie skladu a obchodnej prevádzky

Pracovnik v obchode Organizacne clenenie skladu a obchodnej prevadzky - Global Education Centre

Láka Vás práca v oblasti riadenia skladu a obchodnej prevádzky, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Chcete získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu v oblasti skladov a obchodných prevádzok? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám kurz Organizačného členenia a riadenia skladu a obchodnej prevádzky na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolvent modulu pozná organizačné členenie, riadenie skladov a obchodných prevádzok, činnosť maloobchodu a veľkoobchodu, úlohy a funkcie predajni, funkcie obalov, zásady balenia, obalovú techniku, základné zariadenia skladov a predajní. Ovláda príjem, evidenciu, uskladnenie, inventarizáciu, kompletizáciu, vyskladnenie výrobkov, materiálov, obalov a tovarov v sklade. Ovláda základné formy predaja, propagácie tovarov a služieb, vonkajšie a priestorové členenie predajne, distribučné systémy, platobný styk a obchodné záväzkové vzťahy.

Čo sa u nás naučíte?

 1. Zásady rozdelenia centrálneho skladu (organizačné členenie centrálneho skladu, skladové hospodárstvo organizačné členenie skladov atď.).
 1. Podmienky skladovania materiálu a tovaru (aké sú základné podmienky skladovania výrobkov v jednotlivých typoch skladu, ako zariadiť protipožiarnu ochranu v skladoch, ako umiestňovať a ukladať výrobky, čo robiť ak sa tovar poškodí počas skladovania, ako skladovať nebezpečne druhy materiálov atď.).
 1. Poznáte spôsoby manipulácie s tovarom a princípy skladovania materiálu(ako správne dispozičné riešiť skladový objekt, ako tvoriť manipulačne jednotky, aké sú druhy váh a ich ako ich správne umiestniť, aké sú druhy regálov a ako ich správne používať, spôsoby skladovania vo voľných stohoch atď.).
 1. Dozviete sa spôsoby príjmu, uskladnenia, kompletizácie a vyskladňovania materiálu, výrobkov a tovaru v sklade (ako prijímať materiál a tovar, ako preberať tovar, ako manipulovať s obalmi, kontrolovať neporušiteľnosť obalov, evidovať, likvidovať a separovať obaly, ako preberať a kompletizovať zásielky atď.).
 1.  Rozvoz materiálu a tovaru (ako správne zhromažďovať materiál v expedičných boxoch alebo vo vyhradených priestoroch, spôsoby optimalizácie rozvozových trás, ako expedovať materiál mimo rozvozový plán atď.).
 1. Poznáte spôsoby zariadeniaskladu (aké sú druhy a použitie regálov, paliet, váh, a ostatného zariadenia – viazacie strojčeky, manipulačné pulty, vysúvacie môstiky, hydraulické plošiny, dopravné trate, rampy, ukladacie debny; aké sú druhy kontajnerov a ich uplatnenie; aké sú druhy dopravných prostriedkov, dopravných vozíkov (vysokozdvižný, nízkozdvižný, motorový, ručný);  žeriavy, zakladače, bezkoľajové prostriedky v skladovaní; mechanizačné prostriedky pre nakládku a vykládku substrátov atď.).
 1. Aké je organizačné členenie centrálneho skladu (čo je skladový areál, aké sú druhy skladov, skladové plochy a ich členenie, ako sa organizačne členia sklady, manipulačne jednotky, spôsoby príjmu atď.).
 1. Poznáteobaly, zásady balenia a obalovú techniku, identifikáciu a funkciu obalov(vlastnosti manipulovaných obalových materiálov, zásady skúšania a hodnotenia akosti obalových materiálov a prostriedkov, ak sú vplyvy pôsobiace na materiály a výrobky, ako hodnotiť kvalitu úžitkových vlastností tovaru, druhy obalov pre spotrebiteľské/prepravné balenie, označovanie obalov podľa právnej úpravy EU, SR a krajín sveta atď.).
 1. Zásadámbezpečnosti a ochrany pri prací, zabezpečovacie bezpečnostné a protipožiarne ochranné prvky v skladovom hospodárstve v zmysle platnej legislatívy.
 1. Princípy zriadenia obchodnej prevádzky. 

A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás…

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál, s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu: 250 vyučovacích hodín.

Čo získate po ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR – Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1.

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup…

V prípade evidencie na Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny – ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných ako aj zamestnaných cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  750 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 250 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Pracovnik v obchode Riadenie a ekonomicka cinnost podniku - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  360,00 

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  Absolvent modulu pozná základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, ekonomickú stránku činnosti podniku, personálnu činnosť podniku, odbytovú činnosť podniku a riadenie podniku. Ovláda základnú daňovú sústavu, bankovú sústavu a poisťovníctvo, kúpno-predajne vzťahy, založenie firmy a vytvorenie podnikateľského plánu.

  Trvanie kurzu: 96 VH
  Zistiť viac
  Pracovnik v obchode Propagacna cinnost v oblasti obchodu a sluzieb - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  550,00 

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  Absolvent modulu pozná základné pojmy a nástroje predajnej propagácie v oblasti obchodu a služieb, druhy a využite propagačných materiálov, možnosti aranžovania a spôsoby podpory predaja. Ovláda predajné zručnosti, prácu s aranžérskymi materiálmi, je schopný samostatne pripraviť propagačnú akciu v oblasti obchodu a služieb.

  Trvanie kurzu: 120 VH
  Zistiť viac
  Contact Icon