Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

Pracovnik v obchode Propagacna cinnost v oblasti obchodu a sluzieb - Global Education Centre

Láka Vás práca v oblasti propagačnej činnosti v oblasti obchodu a služieb, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Chcete získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu v oblasti propagačnej činnosti obchodu a služieb? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolvent modulu pozná základné pojmy a nástroje predajnej propagácie v oblasti obchodu a služieb, druhy a využite propagačných materiálov, možnosti aranžovania a spôsoby podpory predaja. Ovláda predajné zručnosti, prácu s aranžérskymi materiálmi, je schopný samostatne pripraviť propagačnú akciu v oblasti obchodu a služieb. Dôkaze samostatne komunikovať, vyjednávať so zákazníkom, zvládať kritické situácie.

Čo sa u nás naučíte?

 1. Propagáciu a reklamu ako spôsob komunikácie (vysvetlenie pojmov propagácia, reklama, aranžovanie; reklama – Individuálna, interpersonálna, masová komunikácia, teória pôsobenia reklamy, konkrétne metódy pôsobenia reklamy v spoločnosti; propagácia – ciele, stratégia a plány podpory predaja, realizácia podpory predaja; priamy marketing atď.).
 1. Poznáte druhypropagačných prostriedkov a spôsoby aranžovania (aké sú charakteristiky propagačných prostriedkov, ich členenie podľa miesta pôsobenia a technického riešenia, aké sú farby v propagácii, aké písmo sa používa v propagácii, prvky aranžovania, materiály v propagácii; aranžovanie – postupy, aranžovanie tovarov vo výkladnej skrini a vitríne, návrhy na tematické alebo sezónne výkladné skrine, viazanie stúh atď.).
 1. Dozviete sa omarketingu v obchodnom styku (Pojem marketingu, vznik, vývoj, prvky marketingu, Marketingové a reklamné organizácie, Marketingový reklamný plán, Spotrebiteľské správanie, Charakteristika spotrebiteľa, Vplyvy na správanie sa spotrebiteľa, Klasifikácia produktov, Rozhodovanie o značke a obale, Cenové stratégie podniku atď.).
 1. Zoznámite sa s propagačnými akciami a reklamným plánom (všeobecné zásady propagačných akcií, druhy propagačných akcií, význam a ciele propagačných akcií, reklamný plán, analýza situácie, marketingové ciele, public relations atď.).
 1. Asistent v manažérskej a obchodnej činnosti (podstata a štruktúra osobnosti, aktivačno-motivačné vlastnosti osobnosti, výkonové vlastnosti osobnosti, vzťahovo-postojové vlastnosti osobnosti, sebaregulačné vlastnosti osobnosti, dynamické vlastnosti osobnosti atď.).
 1. Zistite informácie o praktickom prevedení propagačnej činnosti (propagačné prostriedky a aranžovanie, praktický výcvik v predajni a na reklamačnom oddelení, praktické cvičenia atď.).

 A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás…

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme Vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál, s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu: 120 vyučovacích hodín.

Čo získate po ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR – Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1.

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup…

V prípade evidencie na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny – ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných ako aj zamestnaných cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  550 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 120 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Pracovnik v obchode Riadenie a ekonomicka cinnost podniku - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  360,00 

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  Absolvent modulu pozná základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, ekonomickú stránku činnosti podniku, personálnu činnosť podniku, odbytovú činnosť podniku a riadenie podniku. Ovláda základnú daňovú sústavu, bankovú sústavu a poisťovníctvo, kúpno-predajne vzťahy, založenie firmy a vytvorenie podnikateľského plánu.

  Trvanie kurzu: 96 VH
  Zistiť viac
  Pracovnik v obchode Organizacne clenenie skladu a obchodnej prevadzky - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Organizačné členenie skladu a obchodnej prevádzky

  750,00 

  Pracovník v obchode – Organizačné členenie skladu a obchodnej prevádzky

  Absolvent modulu pozná organizačné členenie, riadenie skladov a obchodných prevádzok, činnosť maloobchodu a veľkoobchodu, úlohy a funkcie predajni, funkcie obalov, zásady balenia, obalovú techniku, základné zariadenia skladov a predajní. Ovláda príjem, evidenciu, uskladnenie, inventarizáciu, kompletizáciu, vyskladnenie výrobkov, materiálov, obalov a tovarov v sklade.

  Trvanie kurzu: 250 VH
  Zistiť viac
  Contact Icon