Pracovník v obchode – Tovaroznalectvo

Pracovnik v obchode Tovaroznalectvo - Global Education Centre

Láka Vás práca v oblasti tovaroznalectva, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolvent modulu pozná základy tovaroznalectva, druhy tovarov, zásady kvalitológie a technickej normalizácie. Ovláda manažment kvality výrobkov pri preberaní tovaru, identifikáciu tovarov, funkciu materiálov a obalov, prepravné a manipulačné označovanie.

Čo sa u nás naučíte?

 1. Základom tovaroznalectva (úvod do tovaroznalectva, hodnotenie tovaru podľa jeho vlastností, členenie tovaru, mechanické vplyvy na tovar, ochrana vlastností tovaru a jeho kvality, manipulácia s tovarom – prebierka, uskladnenie, ošetrovanie, predaj, starostlivosť o životné prostredie atď.).
 2. Aké sú druhy tovarov (potraviny, drogériový tovar, textil a odevy, obuv a kožená galantéria, drobný tovar, elektrotechnický tovar, domáce potreby, klenoty atď.).
 3. Technickú normalizáciu (metódy technickej normalizácie, technická normalizácia v SR, technická normalizácia v medzinárodnom rozsahu atď.).
 4. Manažment kvality výrobkov (systémy riadenia kvality výrobkov, plánovanie a optimalizácia kvality, kvalita a cena, certifikácia výrobkov a nutrológia atď.).
 5. Kvalitológiu (hodnotiace kritériá kvality, úroveň tovaru – technická a estetická, zdravotno-hygienická, kultúrno-estetická, vplyvy pôsobiace na tovar, spoľahlivosť tovaru, skúšobné metódy atď.).
 6. Dozviete sa o kvalite a prebierke tovaru (základné pojmy, odber tovaru, štatistické preberanie tovaru atď.).
 7. Dozviete sa o  kvalite tovaru a spotrebiteľovi (opatrenia štátu na ochranu spotrebiteľa, obchodný zákonník, združenie slovenských spotrebiteľov atď.).
 8. Poznáte obaly, zásady balenia a obalová technika (vlastnosti manipulovaných obalových materiálov, vplyvy pôsobiace na materiály a výrobky, ochrana vlastností tovaru, jeho kvality, obaly, skúšanie fyzikálno – mechanických vlastností, papiere, kartóny, lepenky, obalové materiály z dreva, fixačné materiály a prostriedky, materiály pre ochranu proti korózii atď.).

A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás…

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál, s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu: 60 vyučovacích hodín.

Čo získate po ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR.

Príďte na kurz a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup…

V prípade evidencie na Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny – ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných ako aj zamestnaných

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  250 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 60 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Pracovnik v obchode Riadenie a ekonomicka cinnost podniku - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  360,00 

  Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

  Absolvent modulu pozná základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, ekonomickú stránku činnosti podniku, personálnu činnosť podniku, odbytovú činnosť podniku a riadenie podniku. Ovláda základnú daňovú sústavu, bankovú sústavu a poisťovníctvo, kúpno-predajne vzťahy, založenie firmy a vytvorenie podnikateľského plánu.

  Trvanie kurzu: 96 VH
  Zistiť viac
  Pracovnik v obchode Propagacna cinnost v oblasti obchodu a sluzieb - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  550,00 

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  Absolvent modulu pozná základné pojmy a nástroje predajnej propagácie v oblasti obchodu a služieb, druhy a využite propagačných materiálov, možnosti aranžovania a spôsoby podpory predaja. Ovláda predajné zručnosti, prácu s aranžérskymi materiálmi, je schopný samostatne pripraviť propagačnú akciu v oblasti obchodu a služieb.

  Trvanie kurzu: 120 VH
  Zistiť viac
  Pracovnik v obchode Organizacne clenenie skladu a obchodnej prevadzky - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Organizačné členenie skladu a obchodnej prevádzky

  750,00 

  Pracovník v obchode – Organizačné členenie skladu a obchodnej prevádzky

  Absolvent modulu pozná organizačné členenie, riadenie skladov a obchodných prevádzok, činnosť maloobchodu a veľkoobchodu, úlohy a funkcie predajni, funkcie obalov, zásady balenia, obalovú techniku, základné zariadenia skladov a predajní. Ovláda príjem, evidenciu, uskladnenie, inventarizáciu, kompletizáciu, vyskladnenie výrobkov, materiálov, obalov a tovarov v sklade.

  Trvanie kurzu: 250 VH
  Zistiť viac
  Contact Icon