Príprava a opakované školenie pre masérov na skúšku odbornej spôsobilosti

Priprava a opakovane skolenie pre maserov na skusku odbornej sposobilosti - Global Education Centre

Pre koho je určené školenie:

Každý, kto má záujem podnikať v oblasti wellness a masérske služby (nielen noví absolventi kurzov) musí predložiť na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby.

V praxi to znamená, že nepostačuje iba osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (neplatí pre absolventov SZŠa VŠ), ale je potrebné po úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (noví i dávnejšie skončení absolventi kurzov) absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. V prípade absolventov kurzov klasickej a športovej masáže je potrebné dokladovať potvrdením o 5-ročnej odbornej praxi od zamestnávateľa (SZČO – registra fyzických osôb v športe) alebo sociálnej poisťovne a čestným prehlásením.

Oprávnenie na vykonávanie tejto skúšky má Slovenská komora masérov a wellnes pracovníkov, ktorá každému úspešnému absolventovi skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby (bez časového obmedzenia platnosti).

Zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti:

– úspešne absolvovať písomný test, ústnu skúšku a praktickú skúšku

Na skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti Wellness pracovníka – masérske služby komisia nehodnotí Vašu niekoľko ročnú prax v oblasti masérstva, ale vedomosti a zručnosti podľa platných pravidiel a noriem, ktoré sú obsiahnuté podľa kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu MŠ VVaŠ SR.

Preto treba pristupovať k skúške zodpovedne a treba sa na ňu dôkladne pripraviť.

Obsah školenia:

Prípravné školenie pre absolventov kurzu Základná klasická masáž a športová masáž pre klientov, ktorým skončila platnosť osvedčení, alebo chcú absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti Wellness pracovníka – masérske služby.

 • Anatómia a fyziológia ľudského tela / online 5 dní
 • Praktická časť klasickej a športovej masáže /prezenčne 3 dni
 • Saunaovanie a saunové rituály / prezenčne /2 dni

Dĺžka trvania kurzu: 10 dní

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Niečo pohodlné na prezlečenie a dobrú náladu o všetko ostatné sa postaráme my.

Zabezpečíme Vám potrebné pomôcky a materiál, s ktorým budete pracovať.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon