Rétorika – Rečový prejav

Retorika - Recovy prejav - Global Education Centre

Kurz zameraný na rozvoj rečového a hlasového prejavu.

Účastníci kurzu sa dozvedia o svojich nedostatkoch, alebo prednostiach v rétorike a dostanú návod ako odstrániť prípadné nedostatky a ako na sebe pracovať.

Kurz by tak mohol položiť základy na vypestovanie rečovo – komunikatívnych spôsobilosti, ktoré sú v súčasnosti dôležitým predpokladom pre vykonávanie rôznych povolaní (právnik, učiteľ, obchodník, bankár, riadiaci pracovník …).

Tento kurz ako celok by mohol dopomôcť absolventom ku zvukovo (hlasovo), ortoepicky (správny výslovnosť), ale aj formálne (neverbálny prejav) korektnej forme prezentácie. Len správnou prezentáciou (nielen po obsahovej stránke) si komunikátor získava uznanie. Osvojením si základných pravidiel rétoriky získajú účastníci kurzu istotu, že ich prejav nebude pôsobiť rušivo.

Obsah kurzu:

 1. deň
 • Analýza aktuálneho rečového prejavu každého z adeptov resp. účastníkov kurzu.
 • Vyhotovenie zvukového záznamu aktuálneho prejavu účastníka kurzu na vybranú tému.
 • Analyzuje základné problémy vo verbálnom aj neverbálnom prejave.
 • Najčastejšie chyby v rétorike (príp. v komunikačnom dialógu).
 • Teória a spoločné cvičenia zamerané na odstránenie chýb (práca s dychom, spodobovanie, pomocné barličky – hybridné slová, akcent …).
 • Prozodické vlastnosti komunikácie: prízvuk, dôraz, emfáza, melódia vety, pauza …
 1. deň
 • Neverbálny prejav každého účastníka na zvolenú tému v stoji
 • Analýza prejavov a teória základov neverbálneho prejavu pomocou spoločných cvičení
 • Tréma a jej odstránenie (základy súvisiace s rétorikou)
 • Zvukový resp. audiovizuálny záznam z pripraveného prejavu (podľa zadanej témy)
 • Vyhodnotenie výstupov pred a po tréningu.

Možnosť zakúpenia balíka kurzov: výhodná zľava

 1. Lektor:  akreditovaný MŠ SR
 2. Rétorika – Rečový prejav
 3. Koučovací prístup vo vedení ľudí


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  200 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 2 dni
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: Certifikát o absolvovaní
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Neurografika
  Osobnostný rozvoj

  Neurografika

  250,00 

  Neurografika

  Neurografika je tvorivá transformačná metóda pre prácu so svojim psychickým stavom a svojim vnútorným svetom. Neurografika – nástroj, ktorý umožňuje: Vyrovnať hladinu stresu a spracovať negatívne emócie Zlepšiť fyzické zdravie a…
  Zistiť viac
  Contact Icon