Wellnes pracovník – sauner a saunové rituály

Wellnes pracovnik sauner a saunove ritualy - Global Education Centre

Profil absolventa:

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti wellness, saunovania a saunových rituálov.

Majú profesionálne vedomosti z oblasti wellness, saunovania a saunových rituálov, muzikoterapie, aromaterapie, prvej pomoci, anatómie a fyziológie tela, hygienického minima, hygieny a taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.

Čo sa u nás naučíte?

 • vykonávať saunovanie a saunove rituály
 • vykonávať muzikoterapiu aromaterapiu
 • organizovať a realizovať aktivity telesnej a psychickej kondície
 • odporúčať vhodný typ saunovania, ktorý zlepší psychický a fyzický status klienta
 • ovládať etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom
 • ovládať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • ovládať chod wellness zariadenia
 • ovládať zásady a spôsoby správneho saunovania, kontraindikácie a indikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia
 • možnosť prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) za poplatok

A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás…

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

 • Pohodlné biele oblečenie na prezlečenie a prax.
 • Prezuvky.
 • Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť saunéra ( v prípade ak je to súčasť rozširujúcej sa kvalifikácie športový masér na Wellness pracovník – masérske služby je potrebné uviesť ,, na činnosť maséra).
 • Potvrdenie (ak vykonávate činnosť športového maséra), že ste zaevidovaný na portály MŠVVaŠ SR – športový odborníci.
 • Kópia platného osvedčenia športového maséra alebo maséra.

Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál, s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti masérstva, saunovania, zdravotníctva, hygieny, kozmetických a masérskych prípravkov, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

 • Teoretická časť prebieha formou online prednášok a konzultácii v oblasti anatómie a fyziológie ľudského tela, saunovania, hygieny, podnikania, osobnostného rozvoja, prvej pomoci atď.
 • Praktická časť I. prebieha v moderne zariadenom masérskom salóne a učebniach , kde účastníci kurzu nadobúdajú zručnosti v jednotlivých  úkonoch a následne si praktickým nácvikom tieto zručnosti zdokonaľujú.
 • Praktická časť saunovania a saunových rituálov prebieha priamo v saune.

Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti wellness a saunovania.

Cena kurzu: 400 €

Rozsah kurzu: 4 dni

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie o absolvovaní, na základe ktorého sa môžete zamestnať ako saunér.
 • Absolvovaním uvedeného kurzu získa absolvent osvedčenie o absolvovaní kurzu,  ktoré je ďalej podmienkou na vykonávanie činnosti maséra, ktorú musí absolvent absolvovať ak chce podnikať v tejto oblasti.

Osvedčenie neoprávňuje absolventa vykonávať činnosť maséra!

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností? Príďte k nám a my vám radi pomôžeme!

Ponúkame vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning „Ako si získať a udržať klienta“;
 • bezplatné marketingové poradenstvo;
 • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné školenia na najvyššej úrovni.

Aj po ukončení kurzu vám naďalej poskytujeme starostlivosť, poradenstvo a snahu pomôcť nájsť svoju cestu v živote v podobe školení, workshopov mnoho ďalších užitočných informáciách, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi. Rozhodnite sa pre kurz Wellnes pracovník u nás a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup…

Príďte k nám a nikdy neoľutujete!

Dôležité upozornenie pre absolventov masérskych kurzov!

V súčinnosti so zmenami v zákone č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ďalej len MŠ VVaŠ SR informujeme absolventov masérskych kurzov , že kvalifikácia Športový masér zaniká dňom  dňa 31.12.2021. (To znamená, že absolventi môžu naďalej pracovať, podnikať do 31.12.2021.) Zmenou v uvedenom zákone kvalifikáciu Športový masér nahradzuje kvalifikácia Wellness pracovník- masérske služby. Global Education Centre s.r.o. bude poskytovať tento Akreditovaný vzdelávací kurz MŠ VVaŠ SR od marca 2019.

 • Každý registrovaný Športový masér, ktorý vykonáva činnosť športového maséra ako pracovník (wellnes, športový klub, športový zväz…) , alebo SZČO a podobne je povinný vykonať zmeny v kvalifikácií. do 31.12.2021 v opačnom prípade bude jeho osvedčenie neplatné a nebude môcť vykonávať činnosť maséra.
 • Ak športový masér má preukázanú 5 ročnú prax je povinný absolvovať kurz saunera a doložiť toto osvedčenie k potvrdeniam o praxi na skúšku odbornej spôsobilosti.
 • Ak športový masér má menej ako 5 rokov, je povinný absolvovať kurz saunera a doložiť toto osvedčenie k potvrdeniam o praxi na skúšku odbornej spôsobilosti.

Naučíme vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Prípravný kurz je určený  absolventom ktorí majú osvedčenie Športovej masáže alebo Klasickej masáže, ktorú vedia vydokladovať, a potrebujú sa pripraviť na skúšku odbornej spôsobilosti a dorobiť si nutné Saunovanie a Saunové rituály.

Skúška odbornej spôsobilosti Košice


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  400 €
  Forma výučby: skupinová
  Rozsah kurzu: 3 dni
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: nadstavbový
  Doklad: Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  Miesto konania: Košice
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon