MS Excel

MS Excel - Global Education Centre

Láka Vás práca v oblasti administratívy, práca v prostredí Windows a Microsoft Office, ale nemáte adekvátne zručnosti v IT? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme.

Čo je Microsoft Excel:

 • Excel je tabuľkový procesor od firmy Microsoft navrhnutý pre operačný systém Microsoft Windows.
 • Spolu s aplikáciami Word a PowerPoint je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office.
 • Microsoft Excel sa používa na spracovanie väčšieho množstva vzájomne prepojených údajov, s ktorými je potrebné robiť výpočty, následne tieto údaje spracovávať.
 • Triediť a vyberať podľa určitých podmienok.

Excel sa dá využívať najmä na ekonomické a technické výpočty a zahŕňa tieto oblasti:

 • Účtovníctvo– výpočtové funkcie programu Excel môžete používať v rámci mnohých finančných výkazov (napríklad vo výkazoch peňažných tokov, výsledovkách alebo vo výkazoch zisku a strát.
 • Rozpočty– Bez ohľadu na to, či sú potreby osobné alebo sa týkajú podnikania. V programe Excel môžete vytvoriť ľubovoľný typ rozpočtu (napríklad plán rozpočtu na marketing, rozpočet na jednotlivé udalosti alebo penzijný rozpočet).
 • Fakturácia a predaj– Program Excel je užitočný aj na správu údajov o fakturácii a predaji a taktiež umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať požadované formuláre (faktúry za predaj, zoznamy odosielaného tovaru alebo objednávky).
 • Vytváranie zostáv– v Exceli môžete vytvárať rôzne typy zostáv, do ktorých sa premietajú analýzy údajov, alebo ktoré vytvárajú súhrnné informácie. Napríklad zostavy, ktoré merajú celkovú výkonnosť projektu, zobrazujú odchýlky medzi plánovanými a skutočnými výsledkami alebo zostavy, ktoré môžete použiť na stanovenie predpokladu vývoja údajov.
 • Plánovanie– Program Excel je vynikajúcim nástrojom na vytváranie profesionálnych plánov alebo užitočných plánovačov. Napríklad na vytváranie týždenného rozvrhu hodín, plánu marketingového prieskumu, daňového plánu za konkrétny rok. Taktiež plánovačov, ktoré organizujú týždenné stravovanie, večierky alebo prázdniny.
 • Sledovanie– Program Excel môžete použiť na sledovanie údajov v časovom hárku alebo zozname, napríklad v časovom hárku na sledovanie práce alebo v zozname inventára, ktorý sleduje zariadenia.
 • Používanie kalendárov– Keďže program Excel ponúka pracovný priestor vo forme mriežky, je výborným nástrojom na vytváranie ľubovoľného typu kalendára, napríklad akademického kalendára na sledovanie aktivít počas školského roka alebo finančného kalendára na sledovanie firemných udalostí alebo medzníkov.

Profil absolventa:

 • Absolvent kurzu MS Excel bude vedieť efektívne využívať funkcie tabuľkového procesora MS Excel a oboznámi sa s prostredím MS Excel.
 • Absolvent kurzu MS Excel bude vedieť ovládať a prispôsobovať prostredie a základné funkcie programu, editovať jednoduché výpočty a vzorce, používanie štýlov, zobrazovanie dát formou grafov, tlač a možnosti tlače.

Čo všetko sa naučíte:

Microsoft Excel praktické príklady a cvičenia

 • prehľad funkčných možností, typy a triky v programe Excel

Formátovanie buniek

 • formátovanie pomocou ikon v paneli nástrojov, automatický formát)

Výpočty v tabuľkách

 • základy práce s tabuľkou ako zdrojom dát
 • zoradenie dát, výber dát pomocou filtra
 • základné funkcie v MS Excel (súčet, priemer, minimum, maximum)

Práca s viacerými listami a zošitmi

 • pomenovanie, premenovanie, odkazovanie
 • načítanie a práca s údajmi z externých zdrojov

Grafy – typy grafov v Microsoft Excel

 • tvorba grafov
 • úprava a formátovanie

A ďalšie funkcie…

Cena kurzu:

 • cena za 1/VH …………………………………………….. 25 €

V prípade, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie – UoZ a Záujemca o zamestnanie – ZoZ v evidencii  Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, využite možnosť preplatenia 100% z ceny kurzovného prostredníctvom  projektu RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa!

V prípade, ak ste odídenec z Ukrajiny je možné prostredníctvom Úradu práce, preplatiť aj 100% z ceny kurzu!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle0948 414 199/ email: global@global-education.sk


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  Od 200 €
  Forma výučby: individuálna, prezenčná, skupinová
  Rozsah kurzu: 10 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: Certifikát o absolvovaní
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  MS Word - Global Education Centre
  MS Office, MS Word, PC kurzy

  MS Word

  250,00 

  MS Word

  Microsoft Word je textový procesor od firmy Microsoft, ktorý je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office. Microsoft Word je jedným z najpoužívanejších kancelárskych programov. Slúži najmä na písanie textov ako sú životopisy, žiadosti, referáty a iné.

  Trvanie kurzu: 10 VH
  Zistiť viac
  MS Office - Global Education Centre
  MS Office, MS Office, PC kurzy

  MS Office

  250,00 

  MS Office

  Microsoft Office je sadou kancelárskych programov pre osobné počítače aj tablety. Obsahuje textový editor Word, tabuľkový editor Excel, Outlook pre vaše emaily a ďalšie aplikácie, bez ktorých sa nezaobíde nikto, kto používa počítač na prácu alebo na štúdium. Súčasťou sady je ale aj mnoho ďalších užitočných programov, ako napríklad PowerPoint, využívaný k tvorbe grafických podkladov a pracovných i študijných prezentácií.

  Zistiť viac
  Contact Icon