WEBDESIGNER – Programátor webstránok

Webdesigner - Programator webstranok - Global Education Centre

Ponúkame vám komplexný kurz, na ktorom sa naučíte pracovať vo vizuálnom aj kódovom režime aplikácie Dreamweaver CS6 pri vytváraní webstránok a webových sídel, rozumieť jazyku HTML a kaskádovým štýlom CSS a zostavovať pomocou nich layouty s obsahmi. Zároveň sa na kurze oboznámite so základmi tvorby animovanej grafiky v programe Flash CS6 a profesionálnou prípravou obrázkov a bitmapovej grafiky optimalizovaním pre web v aplikácii Photoshop CS6.

Kurz je rozdelený do troch blokov.  

 • V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s jazykom HTML a kaskádovými štýlmi CSS – spoznajú značky jazyka, naučia sa čítať kód a jeho reťazce a problematikou tvorby layoutov stránok pomocou kontajnerov DIV a tabuľkovými layoutmi (dištančne, elearning).
 • V ďalšej časti kurzu účastníci absolvujú podrobný tréning a spoznajú prostredie programu Adobe Dreamwweaver CS6 a overia si v praxi svoje poznatky z úvodného bloku pri tvorbe webových stránok a webových sídiel (dištančne, elearning, videotutoriály, praktické práce v učebni).
 • Tretí blok kurzu je venovaný aplikácii Flash CS6, v ktorom sa účastníci kurzu naučia základy práce v programe a vytváraní jednoduchých animovaných bannerov, ktoré vložia do webovej stránky v Dreamweaveri. Zároveň sa oboznámia s problematikou optimalizácie a prípravy grafiky pre web z aplikácie Photoshop CS6 (dištančne, elearning, praktické práce v učebni).

Záverečná práca:

 • vytvorenie webovej stránky na zvolenú tému, s prípravou webovej grafiky a animovaného bannera.

Kombinovaný kurz pozostáva z dvoch výučbových metód:

 • prednášky, konzultácie, praktické práce (učebňa v Košiciach alebo Prešove 40 prezenčne),
 • dištančné e-learningové samoštúdium (domáce štúdium z elearningových video tutoriálov – 20 dištančne).

Prezenčná zložka kurzu prebieha v učebniach spoločnosti Global Education Centre s.r.o. v Košiciach alebo v Prešove. V prípade uzavretej skupiny je možná výučba aj v mieste zákazníka pomocou našej mobilnej učebne. Prezenčné štúdium v učebni zahŕňa teóriu, prednášky, konzultácie a riešenie praktických príkladov.

E-learningová zložka štúdia prebieha formou dištančného samoštúdia z našich videotutoriálov. Je orientovaná najmä na ovládnutie práce s vybranou aplikáciou. Každý účastník vzdelávania obdrží ucelený súbor výukových videotutoriálov s názornými ukážkami a hovoreným výkladom. Súčasťou sú aj cvičné súbory a praktické zadania, ktoré sa vyhodnocujú v prezenčnej časti kurzu.

Osnova – Dreamweaver CS6

 • Úvod do programu Dreamweaver.
 • Čo je obsahom kurzu.
 • O programe Dreamweaver.
 • Základy jazyka HTML a CSS.

Webové sídlo, stránky a správa zdrojov v Dreamweaver

 • Uvítacia obrazovka.
 • Pracovné rozhranie – základný prehľad.
 • Vytvorenie prvej webstránky.
 • Panely Files, Insert a Properties.
 • Vytvorenie webového sídla.
 • Správa zdrojov v paneli Files.
 • Určenie základných vlastností stránky.
 • Vloženie názvu stránky a meta tagov do hlavičky.
 • Úprava panelov a používanie pracovných plôch v Dreamweaver CS5.

Texty

 • Písanie textov v režime Design.
 • Vkladanie textov z iných aplikácií.
 • Formátovanie textov 1 – titulky.
 • Formátovanie textov 2 – odstavce.
 • Formátovanie textov 3 – zoznamy.
 • Sledovanie práce v režime Kód.
 • Vloženie špeciálnych znakov.

Tabuľky

 • Vkladanie tabuliek do stránok HTML.
 • Úpravy tabuliek.
 • Vkladanie obsahov do tabuliek.

Obrázky a médiá

 • O formátoch obrázkov.
 • Vloženie obrázkov.
 • Úprava obrázkov v Dreamweaver CS5.
 • Vloženie videa na stránku.
 • Vloženie SWF objektu na stránku.

Linky a odkazy

 • O relatívnych a absolútnych odkazoch.
 • Relatívne odkazy a cesty v sídle Dreamweaver.
 • Priraďovanie odkazov textom a obrázkom.
 • Absolútne odkazy na súbory.
 • E-mailové odkazy.

Manažment miestneho a vzdialeného webového sídla

 • O odosielaní miestneho webu na internet pomocou Dreamweavera.
 • Nastavenia FTP prístupu na server.
 • Synchronizácia miestneho a vzdialeného webu.

Osnova – Flash CS6

 • Úvod do aplikácie Flash CS6.
 • Rozhranie programu – nástroje, príkazy a panely.
 • Základy kreslenia a práce s textami.
 • Základy animovania.
 • Panel prednastavených animácií.
 • Export súborov SWF.

Osnova – Photoshop CS6

 • Úvod do aplikácie Photoshop CS6.
 • Rozhranie programu – nástroje, príkazy a panely.
 • Základy úprav bitmapových obrázkov.
 • Optimalizovanie grafiky pre web a mobilné zariadenia.
 • Ukladanie grafiky pre web.

Poznámka:
Kurz vedie certifikovaný lektor vzdelávania s dlhoročnou praxou v reklamnej oblasti, webdizajne a vzdelávaní.

V prípade záujmu ponúkame podrobné kurzy a tréningy aj v jednotlivých aplikáciách – Dreamweaver CS6, Flash CS6, Photoshop CS6.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  750 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 60 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: Certifikát o absolvovaní
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  MS Word - Global Education Centre
  MS Office, MS Word, PC kurzy

  MS Word

  250,00 

  MS Word

  Microsoft Word je textový procesor od firmy Microsoft, ktorý je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office. Microsoft Word je jedným z najpoužívanejších kancelárskych programov. Slúži najmä na písanie textov ako sú životopisy, žiadosti, referáty a iné.

  Trvanie kurzu: 10 VH
  Zistiť viac
  MS Office - Global Education Centre
  MS Office, MS Office, PC kurzy

  MS Office

  250,00 

  MS Office

  Microsoft Office je sadou kancelárskych programov pre osobné počítače aj tablety. Obsahuje textový editor Word, tabuľkový editor Excel, Outlook pre vaše emaily a ďalšie aplikácie, bez ktorých sa nezaobíde nikto, kto používa počítač na prácu alebo na štúdium. Súčasťou sady je ale aj mnoho ďalších užitočných programov, ako napríklad PowerPoint, využívaný k tvorbe grafických podkladov a pracovných i študijných prezentácií.

  Zistiť viac
  Contact Icon