Kuchár – Kuchárka

Kuchar Kucharka - Global Education Centre

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem kvalifikovať sa a získať osvedčenie v odbore Kuchár / Kuchárka:

 • majiteľov reštaurácii, príp. iných pohostinných zariadení pre ktorých je potrebné preukázať sa osvedčením o vzdelaní v tomto odbore (Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22, písmeno C)
 • záujemcov o prácu v zahraničí (absolvovaním kurzu a preukázaním osvedčenia môžete žiadať o udelenie pracovného povolenia)
 • všetkých, ktorí uvažujú nad založením živnosti v tejto oblasti

Čo sa v kurze naučíte?

 • Základné ustanovenia BOZP pri práci a požiarnej ochrany.
 • Zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, predpisy HACCP.
 • Základné ekonomické a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke.
 • Spoločenská komunikácia.
 • Druhy a charakteristika potravín a nápojov.
 • Technika prevádzky.
 • Technológia prípravy pokrmov.
 • Stolovanie.

Čo získate po absolvovaní kurzu?

 • Kompletnú kvalifikáciu kuchára/ kuchárky. ( Po absolvovaní skúšky ŽKSR odbornej spôsobilosti)
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
 • Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť uplatniť v praxi.

Využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov  pre evidovaných ako UoZ – uchádzač o zamestnanie – t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný t.j. záujemca o prácu – ZoZ!


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon