Miestna občianska poriadková služba v obci

Miestna obcianska poriadkova sluzba v obci - Global Education Centre

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem kvalifikovať sa a získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre kultúrno-osvetovú činnosť v obci.

 • obce, samosprávy
 • marginalizované skupiny obyvateľstva
 • široká verejnosť

Čo sa u nás naučíte?

 • ochrana verejného poriadku v obci
 • monitorovacie zariadenia a požiarne zariadenia
 • zabezpečovanie základných právnych, sociálnych a výchovných úkonov v majoritnej komunite obce

Čo získate po absolvovaní kurzu:

 • Kompletnú kvalifikáciu pre prípravu na prácu pre obec.
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
 • Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť uplatniť v praxi.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti sociálnych a odborných kompetencií pre prácu v oblasti obce, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Miesto konania:

 • Pre samoplatcov: Košice
 • Pre samosprávy, obce, spoločnosti…: na celom území SR

Požadované vstupné vzdelanie:

 • minimálne ukončený 2. stupeň základnej školy.

Platbu za kurz je možné uhradiť pomocou projektov, ak ste evidovaný na Úrade Práce, a tiež ako samoplatca buď celou sumou, alebo aj po častiach.

Cena kurzu: 450 €

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodín.

Čo získate po ukončení kurzu?

Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať.

Príďte na kurz a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup…

V prípade evidencie na Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny – ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných ako aj zamestnaných

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a neoľutujete!


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  450,00 €
  Forma výučby: skupinová
  Rozsah kurzu: 48 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: MŠ VVaŠ SR /3304/2020/108/1
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon