Mäkké techniky I + Mäkké techniky II. + Zmrznuté rameno

Makke techniky I + Makke techniky II -Zmrznute rameno - Global Education Centre

Mäkké techniky I. Uvoľňovanie chrbta a krčnej chrbtice

Charakteristika kurzu

Je to špeciálna masáž na uvoľnenie svalstva a odstránenie napätia v tkanivách. Pod týmto pojmom sa skrýva súhra hmatov a technik na odstránenie celotelového problému. Je veľmi účinná, hlavne s posunom fascii na chrbte, pri stuhnutí svalov.  Technika je zameraná na uvoľnenie krčnej chrbtice a zablokovaného chrbta v medzilopatkovej a bedrovej oblasti.

Pre koho je kurz určený?

Pre masérov, fyzioterapeutov (odborníkov v masérskej oblasti) a slúži na rozširovanie odbornej kvalifikácii maséra.

Mäkké techniky II. Myofasciálne techniky

Charakteristika kurzu

Myofasciálne uvoľnenie je presne cielená masáž na uvoľnenie spodnej časti chrbta, dopredu  posunutej hlavy, ischiatickeho nervu, rotátorov bedier a zdvihnutých bedier. Technika je unikátna pri odstraňovaní bolesti hlavy, chrbta, krčnej chrbtice a stuhnutých ramien. Pri použití tejto techniky sa bolesti zredukujú na minimum alebo úplné zmiznú – zlepšuje sa zdravotný stav.

Zmrznuté rameno

Charakteristika školenia:

Celú skupinu postihnutí ramenného kĺbu označujeme ako syndróm bolestivého ramena, ľudovo povedané zmrznuté rameno. Prejavuje sa bolesťou v oblasti ramena s obmedzením hybnosti. Syndróm zmrznutého ramena v sebe zahŕňa postihnutie jednej, alebo viacerých mäkkých štruktúr ramenného kĺbu: svalov, šliach, búrz, väzov, kĺbového obalu, ktoré často nemá priamy vzťah k poraneniu ramena. Príčiny sú: poruchy svalstva rotátorovej manžety, zápalové, alebo degeneratívne postihnutie.

Pre koho je kurz určený?

Pre masérov, fyzioterapeutov (odborníkov v masérskej oblasti) a slúži na rozširovanie odbornej kvalifikácii maséra.

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Biele pohodlné oblečenie na prezlečenie, prezuvky a dobrú náladu. O všetko ostatné sa postaráme my. Zabezpečíme Vám potrebné pomôcky a materiál, s ktorým budete pracovať. Po absolvovaní získate CERTIFIKÁT.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti masérstva, lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

Podľa dohody v skupine.

  • Teoretická časť: prebieha formou prednášok a konzultácii.
  • Praktická časť: účastníci kurzu nadobúdajú zručnosti v jednotlivých úkonoch a následne si praktickým nácvikom na figurantoch tieto zručnosti zdokonaľujú.

Cena kurzu: 360 €

Cena školenia je za skupinový kurz!

Individuálny kurz je možné absolvovať za dohodnutých podmienok.

Rozsah kurzu: 2 – 3 dni

Čo získate po ukončení kurzu?

  • Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Osvedčenie nie je úplnou ani čiastočnou kvalifikáciou!

Úplnú kvalifikáciu vydáva len inštitúcia schválená MŠVVaŠ SR a to po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti (FTVaŠ SR, SŠ, VŠ) na ktorú sa môže prihlásiť len úspešný absolvent akreditovaného kurzu – Wellness pracovník – masérske služby – 320 VH.

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností? Príďte k nám a my vám radi pomôžeme!

Ponúkame vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

  • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
  • bezplatný motivačný komunikačný tréning „Ako si získať a udržať klienta“;
  • bezplatné marketingové poradenstvo;
  • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
  • ďalšie odborné školenia na najvyššej úrovni.

Aj po ukončení kurzu vám naďalej poskytujeme starostlivosť, poradenstvo a snahu pomôcť nájsť svoju cestu v živote v podobe školení, workshopov mnoho ďalších užitočných informáciách, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi. Rozhodnite sa pre kurz Šponovanie nechtov na nohách u nás a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup…

Dôležité upozornenie!

Samotný kurz Mäkké techniky I a Mäkké techniky II. + Zmrznuté rameno,  bez predchádzajúcej úplnej odbornej kvalifikácie Zdravotnícky masér, Wellness pracovník masérske služby Vás neoprávňuje pracovať ako masér, ani ponúkať službu Mäkké techniky I a Mäkké techniky II. + Zmrznuté rameno . Neoprávňuje Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná úplná odborná spôsobilosť v odbore masér a príbuzných odborných spôsobilosti (SŠ VŠ), alebo absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR  – Wellness pracovník masérske služby, ako aj vykonaním skúšky na overenie úplnej odbornej spôsobilosti – tzv. živnostenská skúška. Kvalifikáciu Wellness pracovník masérske služby je možné absolvovať v našom vzdelávacom centre Global Education Centre!


    Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

    Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

    360 €
    Forma výučby: individuálna, skupinová
    Rozsah kurzu: 2 dni
    Forma ukončenia: Skúška
    Doklad: Certifikát o absolvovaní
    Miesto konania: Košice
    Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

    Najbližšie kurzy

    Súvisiace kurzy

    Contact Icon