Jednoduché účtovníctvo

Jednoduche uctovnictvo - Ekonomia a uctovnictvo - Global Education Centre

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom projektu RE-PAS!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Obsah kurzu:

 • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
 • viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník
 • uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku v sústave jednoduchého účtovníctva
 • vypracovávať daňové priznanie k dani z príjmov FO, vypočítať daňový základ
 • aké sú daňové povinnosti

Modul 1 – Jednoduché účtovníctvo je zameraný na oblasť:

 • spracovania účtovníctva uvedeného v zákone o účtovníctve a iných príslušných noriem.
 • postupov účtovania podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.
 • spracovania interných dokladov, interných smernic a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky
 • riadenia systému a zásad organizácie účtovných prác, vedenia peňažného denníka, vystavovania účtovných dokladov,
 • vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  300 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 45 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: akreditovaný
  Doklad: Akreditácia MŠ SR/3403/2015/88/1
  Miesto konania: Košice, Považská Bystrica, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon