Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika - Ekonomia a uctovnictvo - Global Education Centre

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom projektu RE-PAS!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Obsah kurzu:

 • orientovať v základoch pracovného práva, mzdovej legislatívy, v pracovnej zmluve, formách pracovného pomeru, problematike vymeriavacieho základu, priemerného zárobku,
 • spracovávať podklady pre výpočet mzdy a prakticky vypočítať čistú mzdu a príjem zamestnanca,
 • účtovať v mzdových softvéroch,
 • orientovať v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie, uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane,
 • spracovávať mzdovú agendu, zaúčtovať mzdy, odvodya daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • orientovať sa v registračných, oznamovacích povinnostiach a komunikácii s príslušnými úradmi – daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou.

Modul 3 – Mzdy a personalistika je zameraný na oblasť:

 • Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov v aktuálnom znení.
 • Oblasť problematiky týkajúcej sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného procesu, vymeriavacieho základu, sadzieb poistného.
 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd, komplexné spracovanie mzdovej agendy, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  300 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 50 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: akreditovaný
  Doklad: Akreditácia MŠ SR/3403/2015/88/1
  Miesto konania: Košice, Považská Bystrica, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon