Wellness pracovník – masérske služby

Wellness pracovnik maserske sluzby - Global Education Centre

Láka Vás práca v oblasti wellness a masérstva, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Vždy ste chceli mať svoj vlastný masérsky salón alebo sa zamestnať v oblasti wellness a masérstva? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti wellness a masérstva.

Majú profesionálne vedomosti z oblasti: Základnej klasickej masáže, športovej masáže, saunovania a saunových rituálov, muzikoterapie, aromaterapie, prvej pomoci, anatómie a fyziológie tela, hygienického minima, hygieny a taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.

Čo sa u nás naučíte?

 • základnú klasickú a športovú masáž
 • pracovať s masérskymi prístrojmi a pomôckami
 • vykonávať saunovanie a saunove rituály
 • vykonávať muzikoterapiu aromaterapiu
 • robiť kompletnú masáž celého tela
 • organizovať a realizovať aktivity telesnej a psychickej kondície
 • odporúčať vhodný typ a rozsah masáže, ktorá zlepší psychický a fyzický status klienta
 • ovládať etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom
 • ovládať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • ovládať chod wellness zariadenia
 • ovládať zásady a spôsoby správneho saunovania, kontraindikácie a indikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia
 • možnosť absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) – úplná kvalifikácia – skúška je spoplatňovaná a nie je zahrnutá v cene kurzu.
 • možnosť prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) za poplatok

A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás…

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

 • Pohodlné biele oblečenie na prezlečenie a prax.
 • Prezuvky.
 • Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť maséra.

Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme Vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál, s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti masérstva, saunovania, zdravotníctva, hygieny, kozmetických a masérskych prípravkov, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

3 x týždenne, podľa dohody v skupine.

 • Teoretická časť prebieha formou prednášok a konzultácii v oblasti anatómie a fyziológie ľudského tela, masírovania a saunovania, hygieny, podnikania, osobnostného rozvoja, prvej pomoci atď.
 • Praktická časť prebieha v moderne zariadenom masérskom salóne, kde účastníci kurzu nadobúdajú zručnosti v jednotlivých masérskych úkonoch a následne si praktickým nácvikom na figurantoch tieto zručnosti zdokonaľujú.
 • Praktická časť saunovania a saunových rituálov prebieha v saune

Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti wellness a masírovania. Zabezpečujeme Vám servis ohľadne figurantov na praktickú časť po celú dobu kurzu.

V prípade záujmu možnosť absolvovať bezplatnú ukážku v kurze.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu pre samoplatcov / zľava …………………………… 1020 €
 • Základná cena kurzu ………………………………………………… 1150 €

Extra zľavy pre samoplatcov:

 • 5% ženy na MD, nezamestnaní v evidencii ÚPSVaR, ZŤP, študenti, ISIC
 • 5% Zľavy pre Odídencov – Ukrajina
 • 10% zľava na akreditovaný kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali kurz
 • 10% zľava za každý nadstavbový kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali minimálne 2 nadstavbové kurzy
 • 10% zľava z celkovej ceny zakúpených kurzov ( minimálne 2 kurzy )
 • Pri cene akciových balíkov nie je možné zľavy kombinovať

Rozsah kurzu: 320 – vyučovacích hodín

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať ako nezdravotnícky masér.

Absolvovaním uvedeného kurzu získa absolvent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ VVaŠ SR,  ktoré je ďalej podmienkou na skúšku odbornej spôsobilosti danej kvalifikácie, ktorú musí absolvent absolvovať ak chce podnikať v tejto oblasti.

Osvedčenie nie je úplnou ani čiastočnou kvalifikáciou!

Úplnú kvalifikáciu vydáva len inštitúcia schválená MŠVVaŠ SR a to po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti ( Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov)na ktorú sa môže prihlásiť len úspešný absolvent akreditovaného kurzu – Wellnes pracovník – masérske služby – 320 VH.

Platnosť osvedčenia:

 • neobmedzene

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností? Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme!

Ponúkame Vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning „Ako si získať a udržať klienta“;
 • bezplatné marketingové poradenstvo;
 • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné školenia na najvyššej úrovni.

Aj po ukončení kurzu Vám naďalej poskytujeme starostlivosť, poradenstvo a snahu pomôcť nájsť svoju cestu v živote v podobe školení, workshopov mnoho ďalších užitočných informáciách, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi. Rozhodnite sa pre kurz Wellness pracovník u nás a my Vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup…

Global Education Centre je členom Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov.

Pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie – UoZ – nezamestnaných v evidencii ÚPSVaR, je možné absolvovať kurz bezplatne, formou rekvalifikácie cez projekt REPAS. Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny – ÚPSVaR ponúka možnosť vzdelávania sa a preplatenia rekvalifikácie aj pre zamestnaných – projekt Nestrať prácu vzdelávaj sa – podmienkou je evidovať sa ako ZoZ – Záujemca o Zamestnanie.

Kurz môžete absolvovať aj vo vlastnej finančnej réžii splátkovou formou – ( bez navýšenia ) počas trvania kurzu .

Príďte k nám a nikdy neoľutujete!


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  Od – 980 – do 1150€
  Forma výučby: individuálna, prezenčná
  Rozsah kurzu: 320 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: Akreditácia MŠVVaŠ SR
  Miesto konania: Bratislava, Košice
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon