Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Aktualizacna odborna priprava technikov poziarnej ochrany - Global Education Centre

Pre koho je príprava určená?

Príprava je určená pre technikov požiarnej ochrany. Technik požiarnej ochrany je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu raz za päť rokov.

Chcem sa prihlásiť na túto prípravu – musím spĺňať nejaké podmienky? 

Predložiť originál osvedčenia technika požiarnej ochrany.

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy?

Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

Čo je potrebné si priniesť?

Písacie potreby, zošit. Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my.

Ako dlho príprava trvá?

Rozsah prípravy je najmenej 30 hodín, trvanie prípravy je približne 5 dní, závisiac od dohody v skupine, resp. medzi lektorom výučby a účastníkmi prípravy.

Je súčasťou aktualizačnej odbornej prípravy záverečná skúška?

Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je absolventom vydané „Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy“. Toto potvrdenie je súčasťou prihlášky na Overovanie odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

Aké podmienky musím spĺňať pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti?

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia.

Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  150 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 30 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 3/2021
  Miesto konania: Košice
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon