Obsluha reťazovej motorovej píly – iná činnosť

Obsluha retazovej motorovej pily ina cinnost - Global Education Centre

Pre koho je príprava určená ?

Príprava je určená pre osoby, ktoré potrebujú získať odbornú spôsobilosť na obsluhu ručnej motorovej píly pri inej činnosti ako spilovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom pri ťažbe. Napr. stavba krovu, stolárska činnosť v stolárskych dielňach, práca s drevom v manipulačných skladoch, tesárskych dielňach, pre priečne skracovanie dreva, drobnú preriezku a iné.

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy ? 

Účastník odbornej prípravy po absolvovaní odbornej prípravy a po úspešnom zvládnutí skúšok získa preukaz na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti.

Uvedený preukaz neoprávňuje pracovať pri ťažbe dreva!

Chcem sa prihlásiť na túto prípravu – musím spĺňať nejaké podmienky ? 

Podmienky pre absolvovanie tejto prípravy sú stanovené §16 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uchádzač musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý (potvrdenie od lekára).

Ako dlho príprava trvá a na čo je zameraná ?

Doba trvania kurzu je 24 hod., v teoretickej časti 16 hod. a na praktickú časť 8 hod.

Teoretická časť prípravy vysvetľuje:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s motorovou pílou upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva,
 • kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
 • zásady poskytovania prvej pomoci.

Druhá časť prípravy tvorí aj praktická časť.

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Je súčasťou odbornej prípravy aj záverečná skúška ?

Áno. Po absolvovaní odbornej prípravy je absolventom vydaný preukaz na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti.

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť ?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.

Možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ – uchádzač o zamestnanie – t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu – ZoZ!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

+

Pre koho je príprava určená?

+

Aké možnosti môžem využiť, ak som evidovaný uchádzač o zamestnanie - nezamestnaný - v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny?

+

Aké projekty absolvovania kurzov prostredníctvom Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny môžem využiť?

+

Aké možnosti môžem využiť ak som zamestnaný, ale chcem si zvýšiť kvalifikáciu absolvovaním takéhoto kurzu?

+

Aké sú podmienky uchádzača o príspevok na jednotlivé projekty UPSVaR?

+

Aké možnosti môžem využiť ak som odídenec z Ukrajiny?

+

Chcem sa prihlásiť na prípravu – musím spĺňať nejaké podmienky?

+

Ako dlho príprava trvá a na čo je zameraná?

+

Čo získam absolvovaním prípravy?

+

Je súčasťou odbornej prípravy aj záverečná skúška?

+

Ako sa dá na prípravu prihlásiť?


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  150 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 24 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: akreditovaný
  Doklad: Akreditácia MV SR - NIP/VVZ-0287/13-10.3
  Miesto konania: Košice
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon