Pracovník v obchode – Riadenie a ekonomická činnosť podniku

Pracovnik v obchode Riadenie a ekonomicka cinnost podniku - Global Education Centre

Láka Vás práca v oblasti riadenia a ekonomickej činnosti podniku, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Chcete získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu v oblasti riadenia činnosti podniku? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolvent modulu pozná základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, ekonomickú stránku činnosti podniku, personálnu činnosť podniku, odbytovú činnosť podniku a riadenie podniku. Ovláda základnú daňovú sústavu, bankovú sústavu a poisťovníctvo, kúpno-predajne vzťahy, založenie firmy a vytvorenie podnikateľského plánu.

Čo sa u nás naučíte?

 1. Poznáte základne ekonomické pojmy (potreby, členenie potrieb, uspokojovanie, statky, služby, tovar, peniaze, formy a funkcie peňazí, typy ekonomík, dopyt, činitele ovplyvňujúce dopyt, krivka dopytu, konkurencia atď.).
 1. Poznáte právne formy podnikania (charakteristiky podniku, vznik, založenie podniku, zrušenie a zánik podniku, práva a povinnosti podnikateľa; čo je akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, družstvo, štátny podnik, verejná obchodná spoločnosť; aké sú riziká podnikania a správny postup pri založení vlastnej firmy).
 1. Dozviete sa o vecnej stránke činnosti podniku (čo znamená majetok podniku, členenie majetku; obstaranie, oceňovanie, opotrebenie a odpisovanie investičného majetku; inventarizácia majetku).
 1. Tiež dozviete sa o ekonomickej stránke činnosti podniku (čo sú náklady – pojem, členenie, štruktúra, úroveň a plánovanie nákladov; aké sú možnosti znižovania nákladov; hospodársky výsledok – zisk, strata; tvorba cien, regulácia cien, zákon o cenách; finančné hospodárenie podniku).
 1. Získate informácie opersonálnej činnosť podniku (aké sú pracovnoprávne vzťahy – vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru; pracovné podmienky, sociálna starostlivosť o pracovníkov, sociálne poistenie pracovníkov, odmeňovanie pracovníkov, podstata a funkcie mzdy, mzdové formy atď.).
 1. Zoznámite sa s odbytovou činnosťou podniku (čo je odbytová funkcia podniku, aká je podstata odbytu a jeho organizácia; marketing, marketingová stratégia, marketingový mix; cenová politika; komunikačná politika atď.).
 1. Zistite informácie o riadení podniku – manažmente (čo je manažment, aká je podstata manažmentu, plánovanie, organizovanie a vedenie, kontrola atď.).
 1. Dozviete sa o bankovej sústave a poisťovniach (aké je miesto a úloha bánk v ekonomike, pasívne a aktívne operácie bánk, význam poistenia, poistné odvetvia, formy poistenia, poistné druhy atď.).

 A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás…

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál, s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu: 96 vyučovacích hodín.

Čo získate po ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR – Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1.

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup…

V prípade evidencie na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny – ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných ako aj zamestnaných cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  350 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 96 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Doklad: MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Pracovnik v obchode Propagacna cinnost v oblasti obchodu a sluzieb - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  550,00 

  Pracovník v obchode – Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

  Absolvent modulu pozná základné pojmy a nástroje predajnej propagácie v oblasti obchodu a služieb, druhy a využite propagačných materiálov, možnosti aranžovania a spôsoby podpory predaja. Ovláda predajné zručnosti, prácu s aranžérskymi materiálmi, je schopný samostatne pripraviť propagačnú akciu v oblasti obchodu a služieb.

  Trvanie kurzu: 120 VH
  Zistiť viac
  Pracovnik v obchode Organizacne clenenie skladu a obchodnej prevadzky - Global Education Centre
  Pracovník obchodu a služieb

  Pracovník v obchode – Organizačné členenie skladu a obchodnej prevádzky

  750,00 

  Pracovník v obchode – Organizačné členenie skladu a obchodnej prevádzky

  Absolvent modulu pozná organizačné členenie, riadenie skladov a obchodných prevádzok, činnosť maloobchodu a veľkoobchodu, úlohy a funkcie predajni, funkcie obalov, zásady balenia, obalovú techniku, základné zariadenia skladov a predajní. Ovláda príjem, evidenciu, uskladnenie, inventarizáciu, kompletizáciu, vyskladnenie výrobkov, materiálov, obalov a tovarov v sklade.

  Trvanie kurzu: 250 VH
  Zistiť viac
  Contact Icon